กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ก.ค. 2563 04:42 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ ว-19-หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม-ครูผู้ช่วย.pdf กับ ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
15 ก.ค. 2563 04:42 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ ว-4-หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา-ว4-ปี62.pdf กับ ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
15 ก.ค. 2563 04:42 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ ว-2-หลักเกณฑ์การพัฒนา-รองผอ.เขต-ผอ.เขต-ว2-ปี62.pdf กับ ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
9 ก.ค. 2562 01:58 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf กับ ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
9 ก.ค. 2562 01:56 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ นำออกไฟล์แนบ ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา1.pdf จาก ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
9 ก.ค. 2562 01:56 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ นำออกไฟล์แนบ ตัวอย่างแบบสรุปโครงการ2.pdf จาก ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
9 ก.ค. 2562 01:56 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ นำออกไฟล์แนบ คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา.pdf จาก ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
9 ก.ค. 2562 01:56 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ นำออกไฟล์แนบ คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษา.pdf จาก ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
9 ก.ค. 2562 01:56 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ นำออกไฟล์แนบ กฎบัตร ตรวจสอบภายใน.pdf จาก ฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
19 มิ.ย. 2562 01:14 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
19 มิ.ย. 2562 01:13 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ สร้าง ภาพข่าวกิจกรรม
19 มิ.ย. 2562 00:15 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
19 มิ.ย. 2562 00:14 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แก้ไข หน้าแรก
19 มิ.ย. 2562 00:13 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลบ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
19 มิ.ย. 2562 00:13 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ นำออกไฟล์แนบ sujarid.jpg จาก เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
19 มิ.ย. 2562 00:13 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ นำออกไฟล์แนบ ประกาศเจตจำนงไทย.pdf จาก เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
28 พ.ค. 2562 01:55 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ นำออกไฟล์แนบ คู่มือการปฏิบัติงาน ICT.pdf จาก คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ
2 พ.ค. 2562 01:21 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ ลบ ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
2 พ.ค. 2562 01:21 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ นำออกไฟล์แนบ pavonphat.pdf จาก ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
2 พ.ค. 2562 01:21 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ นำออกไฟล์แนบ logo2.png จาก ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
2 พ.ค. 2562 01:21 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ นำออกไฟล์แนบ logo-center.png จาก ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
2 พ.ค. 2562 01:12 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ pavonphat.pdf กับ ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
2 พ.ค. 2562 01:12 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ logo2.png กับ ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
2 พ.ค. 2562 01:12 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ แนบ logo-center.png กับ ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
2 พ.ค. 2562 01:12 ปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บ สร้าง ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า